stichting-rolf.nl

Inleiding leerkrachten

Het Rolf lespakket bestaat uit vijf lessen, die los van elkaar en in willekeurige volgorde gevolgd worden. U kunt ervoor kiezen om de lessen individueel of klassikaal laten volgen.

Uiteraard kunt u de lessen ook combineren met het wandelen/fietsen van de Rolf Route(s). Ook kunt u als afsluiting van dit traject nog een korte evaluatieles in de klas houden. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de lessen en extra informatie voor u als leerkracht (zoals antwoorden op de vragen). Het materiaal voor de lessen zelf kunt u vinden via de pagina voor de leerlingen.
Algemeen
Elk van de vijf lessen bestaat uit meerdere onderdelen. De onderdelen vormen samen een zo compleet mogelijke les, maar afhankelijk van de lessituatie en beschikbare tijd kunnen onderdelen ook weggelaten worden.

Dit zijn de onderdelen van een les:

• Een inleidend kort filmpje over het onderwerp. Tijdens een klassikale les kunt u deze natuurlijk via een digibord bekijken.

• Een stuk tekst uit de verhalen van Rolf die past bij het onderwerp van de les. Het is aan de leerkracht hoe dit in de les verwerkt wordt. Het kan worden voorgelezen voor leerkracht of worden gelezen door één of meerdere leerlingen.

• De lesbrief met de inhoud van de les, waar mogelijk ondersteund door beeldmateriaal. Per les hebben wij suggesties opgenomen voor eventueel extra lesmateriaal.

• Elke les heeft ook een online toets. De leerlingen kunnen deze individueel maken. Er worden geen gegevens van leerlingen geregistreerd en er is geen mogelijkheid om achteraf rapportages te ontvangen over de resultaten van de leerlingen. De leerlingen krijgen direct feedback op de gegeven antwoorden voor een beter begrip van de lesstof.

• Voor elke les is een creatieve opdracht ontwikkeld voor de leerlingen. Dit kan kort of zeer uitgebreid. Geef de leerlingen aan hoeveel tijd ze voor de opdracht krijgen en hoe het resultaat gepresenteerd kan worden. De verschillende werkvormen waaruit gekozen kan worden zijn bij alle lessen gelijk. Het verdient de voorkeur dat de leerling voor elke les een andere werkvorm kiest, maar dit is aan u om hier met de leerlingen een besluit over te nemen. De opdracht is leuk om uit te voeren, maar natuurlijk optioneel (en vooral afhankelijk van de beschikbare tijd).
In samenwerking met: De Onderwijs Innovator • Bert van der Ven • Utilitas productions • Theo van Aarsen • Hans Brouwer