stichting-rolf.nl

Taal in Rotta

Hoe klonk het Oudnederlands in elfde-eeuws Rotterdam?

In het centrum van Rotterdam liggen diep onder de grond de resten van nederzetting Rotta uit de 10e en 11e eeuw. Het dorpje was gelegen op de oevers van het riviertje de Rotte. In de bouwput van de Markthal is ongeveer 10 jaar geleden een terp met de resten van zes elkaar opvolgende boerderijen uit de periode 950-1050 gedocumenteerd. De gegevens van de jongste boerderij zijn gebruikt om de animatie te maken. De film toont het landschap van de Rotte rond 1020 na Chr. met op de oevers de erven en boerderijen. De jongste boerderij van de Markthal is in detail te zien. Het verhaal van Rotta wordt in het Oudnederlands verteld door een bewoner van de boerderij. Zijn opa was een van de eerste ontginners van het uitgestrekte moerasgebied van de Rotte.
Meer weten?
60 jaar Archeologie Rotterdam

Archeologie Rotterdam is opgericht in 1960 onder de naam Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam, kortweg BOOR. Het bureau was onderdeel van de dienst Gemeentewerken van de gemeente Rotterdam. Toen deze dienst, en daarmee ook BOOR, gedeeltelijk opging in het cluster Stadsbeheer in 2013/2014 kreeg het bureau de naam Archeologie Rotterdam.

Bezoek de website van Archeologie Rotterdam