stichting-rolf.nl

Toekomstplannen 2021-2023

Voor de periode 2021-2023 werkt de stichting Rolf (in concept) aan de volgende plannen:
Promotiefilms t.b.v. de twee Rolf Routes. Zo mogelijk ook updates van de infoborden door aanpassing van de QR-codes.
----
Presentatie van deel V in de reeks Rolfverhalen; “Rolf en de plundering van Thuredrecht” met een voorwoord van de CdK, Jaap Smit.
----
Presentatie van deel VI in de reeks Rolfverhalen: “Rolf en het geheim van het kasteel van Rhoon” i.s.m. de Stichting Kasteel van Rhoon. Betrekken van de scholen in de regio bij de rondleidingen in het kasteel van Rhoon.
----
In gesprek gaan met de winkeliersvereniging van Poortugaal en eventueel Rhoon i.v.m. het realiseren op termijn van een 'Rolfweek'.
----
Voor bedrijven en grote groepen, zo mogelijk tegen een vergoeding, begeleiden van 'De Korte Rolf Route Albrandswaard'.
----
Werken aan de toekomst op termijn in het kader van de visie & doelstelling en onderzoeken van een verdere samenwerking met Stichting Kasteel van Rhoon en de Oudheidkamer Rhoon-Poortugaal.