stichting-rolf.nl

Project 'Ontstaan van Holland' 1000-1300

Wat weet u over het ontstaan van Holland? De provincie Zuid-Holland brengt samen met gemeenten, (historische) verenigingen en haar inwoners, het verhaal over het Ontstaan van Holland tot leven!

Het project ‘Ontstaan van Holland’ is gericht op de periode 1000-1300, een fascinerende tijd waarin het landschap, de steden, de grenzen en zelfs de naam van Holland zijn ontstaan. Een periode die begint met de Slag bij Vlaardingen in 1018, en eindigt met de moord op graaf Floris V in 1296.

De provincie heeft de ambitie het bewustzijn onder de inwoners van de ontstaansgeschiedenis en identiteit van ‘Holland’ te vergroten. Dit doet zij door archeologische vondsten uit de periode 1000 – 1300 te bewaren en te beschermen, (academische) kennis over deze periode te vergroten, en deze periode beleefbaar te maken voor een breed publiek. U kunt hieraan bijdragen!
Ruud de Jong geeft namens Stichting Rolf een presentatie over de doelstellingen en activiteiten van de stichting om de periode 900-1300 onder de aandacht te brengen bij de inwoners van IJsselmonde. Dit vond plaats tijdens de recent opgerichte Holland Tafel, een initiatief van de provincie Zuid-Holland.
Voor meer informatie, bezoek de website van de provincie Zuid-Holland.